[ALPS] “Ketika ini, ramai pakar di seluruh dunia, sedang berlumba-lumba untuk menghasilk”